Telefon   012 2841095

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Ogłoszenie sprzedaż maszyn rolniczych ZD Grodkowice

Do pobrania:
Ogłoszenie sprzedaż maszyn rolniczych ZD Grodkowice

 

SPRZEDAJĄCY :

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB- Zakład Doświadczalny  Grodkowice

Grodkowice,  32-015 Kłaj

tel. (12) 284 10 95

fax.(12) 284 10 95                                                                                                                              

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NIP: 529-000-70-29

REGON: 0000079480-00216

 

                                             POSTĘPOWANIE W TRYBIE:

Przetargu publicznego pisemnego pn:

 

SPRZEDAŻ W IHAR-PIB ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE

1. Kultywatora Quadro 400

2. Kombajnu poletkowego Wintersteiger KG

Postępowanie prowadzi się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443z późn. zm.) –                

Postępowanie prowadzi się w  języku polskim i Sprzedający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, i oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Miejsce ogłoszenia przetargu:

1. Strona internetowa Zamawiającego –zakładka sprzedaż – www.zdgrodkowice.pl

2. Miejsce publiczne dostępne w siedzibie Zamawiającego – Biuro Administracji , tablica ogłoszeń

Sprzedający oczekuje, że Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Sprzedającego.

 

Grodkowice, 09.03.2018r.                                                                                                                                 

Sporządził: Małgorzata Węgrzyn                                   

Akceptuję : Dyrektor Zakładu

                   Stanisław Placek

 

                                                                                                                    Akceptuję : Dyrektor Zakładu

                                                                                                                                        Stanisław Placek

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETAGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH  W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN      – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM – ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE.

  • NAZWA ORAZ ADRES SPRZEDAJĄCEGO:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy –

Zakład Doświadczalny Grodkowice

Grodkowice,  32-015 Kłaj

  • TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg publiczny pisemny

  • OPIS PRZEDMIOTÓW SPRZEDAŻY :

1. Kultywator Quadro 400

     nr fabryczny 209045

     rok budowy 2009 r.

CENA WYWOŁAWCZA   44 000,00 zł netto

słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100

      

2. Kombajn poletkowy Wintersteiger KG

     nr fabryczny 150/166

     rok budowy   1982 r.

CENA WYWOŁAWCZA  19 500,00 zł netto

słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100

 

OFEROWANE CENY NIE POWINNY BYĆ NIŻSZE OD CEN WYWOŁAWCZYCH.